Tuesday, March 23, 2010

Wikang Tsino: Kaakibat Nga Ba Sa Pag-unlad Ng Tomasino Sa Komersyo?

Dahon ng Pagpapatibay

Bilang pagtupad sa isa sa mga pangangailangan ng asignaturang Filipino 102,

Pagbasa at Pagsulat tungo sa Pananaliksik, ang pananaliksik na ito na pinamagatang

“Wikang Tsino: Kaakibat Nga Ba Sa Pag-unlad Ng Tomasino Sa Komersyo?”

ay inihanda at iniharap ng pangkat ng mga mananaliksik mula sa isang grupo ng seksyon 1-EMID,

mula sa kursong Commerce at Business Admisnistration para sa Universidad ng Santo Tomas.

Na binubuo nina:

Ang, Jaztine Kayrene

Binuya, Angelica Jane H.

Buan, Mariel Lizette R.

Hsieh, Wynette

Mateo, Aileen G.

Ngo, Aira Enisy H.Panukalang Pahayag: Nahahasa ang kakayahan ng Tomasinong Komersyante sa mundo ng kalakalan dahil sa Wikang Tsino.

Introduksyon

Sa mundo, hindi maiiwasan ang pakikipagsalamuha sa iba’t ibang lahi at sa mga kultura nito. Sabi ni Robert Kreitner, ang mga mangangalakal ay laging gumagawa ng iba’t ibang paraan para makuha ang atensyon at makuha ang loob ng mga taong tumatangkilik sa kanilang produkto o serbisyong kanilang inaalok. Karagdagan pa rito, ang isa sa mga paraan na ito ay ang pag-aral ng ibang wika o hindi kaya ay kumuha ng mga empleyadong “polyglot”, na daluhasa sa maraming wika. Ang estratehiyang ito ay pinaniniwalaang nagsimula pa noong ilang daang taon na ang nakakalipas. Ganumpaman, ang estratehiyang ito ay nagiging mabisa pa rin sa iba’t ibang sulok ng mundo pati na rin sa bansang Pilipinas na kilala sa pagiging “melting pot” ng Timog Silangang Asya. Bilang bansang bukas ang mga kaisipan sa mga dayuhan, ang mga Pilipino ay dapat marunong maki-angkop sa pamumuhay na ito sa pamamagitan ng pagiging bihasa pa sa ibang wika bukod sa inang wika na kanyang kinagisnan.

Sa patuloy na pagtatag ng bansang Tsina, maraming bansa ang nagiging interesadong matuto at makilala ang wikang Tsino hindi lang dahil sa yaman ng kultura ng bansang ito,kundi dahil rin sa mga sinasabing napakaraming oportunidad at mga ideya na maaaring maibigay ng bansang Tsina sa mga taong nais umunlad ang pamumuhay. Mula sa artikulo nina Jonathan P. De Santos at Clarissa Catalina Repollo, ang kalidad ng pag-aaral ng wikang Tsino ay bumaba dahil sa pagpapasara ng dating Pangulong Ferdinand Marcos sa Chinese Schools sa bansa noong 1975. Hanggang sa panahon ngayon, ang pag-aaral ng Wikang Tsino ay bumaba pa mula sa 200 minuto tungo 120 minuto na lamang bawat araw ayon sa kurikulum ng sistemang pang-edukasyon ng bansa. Bukod pa rito ang kurikulum na sinusunod sa pag-aaral ng Wikang Tsino ay batay sa kurikulum ng bansang Taiwan dahil ayon sa mga namamahala ng paaralan na si Dra. Ellen Palanca, direktor ng Chinese Studies Program sa Unibersidad ng Ateneo de Manila, ang paggamit ng kurikulum ng bansang Taiwan sa pagtuturo ng wikang Tsino sa bansa ay isang paraan para patuloy na mapanatili ang katapatan ng mga Tsino sa bansang Tsina o kung sakali man na sila ay puwersahang mapabalik sa bansang Tsina, sila ay maaaring maging mabuting mamamayan ng sariling bansa.

Sadyang matatag at subok na ang kakayahan ng mga Tsino pagdating sa pangangalakal. At ito ay dahil na rin sa kanilang kahusayan sa sariling wika. Kaya naman, nais ng mga mananaliksik na malaman o mapatunayan na ang Wikang Tsino ay isang mabisang kaakibat ng mga Komersyanteng mag-aaral upang mas mapaunlad ang kanilang pag-aaral sa larangan ng kalakalan. Naniniwala ang mga mananaliksik na sa pamamagitan ng mga pamamaraan na ito ay mas mapapadali ang pagbuo ng pananaliksik at magkakaroon ng linaw ang mga katanungan para sa kapakinabangan ng mga mag-aaral sa Komersyo.

Paglalahad ng Suliranin:

Ang pananaliksik na ito ay sasagutin ang mga sumusunod na katanungan.

  1. Kasunod ng Wikang Ingles bilang bagong “lingua franca” ng panahon, paano nakakaapekto ang Wikang Tsino sa sistema ng Edukasyon sa mundo ng Kalakalan?
  2. Ano ang salik na matutukoy kung bakit kinakailangang pag-aralan ang Wikang Tsino sa kursong Komersyo?
  3. Anu-ano ang kalakasan at kahinaan ng paggamit ng Wikang Tsino sa mga negosyanteng Pilipino sa larangan ng Komersyo?
  4. Kung ituturo ang Wikang Tsino sa mga pangunahing Unibersidad o Kolehiyo, paano ito makakaapekto sa pananaw ng mga mag-aaral?
  5. Anu-ano ang sektor ang nais tawagan ng pansin upang mapalaganap ang pagtuturo ng Wikang Tsino sa Pilipinas?

Rebyu/Pag-aaral:

Ang pananaliksik na ito ay tungkol sa mga nakalap na impormasyon ng mga mananaliksik batay sa napiling paksa.Ilan sa mga ito ay ang aklat na isinulat ni Teresita Ang See na may pamagat na “The Chinese in the Philippines Problems and Perspectives”. Ang aklat na ito ay tumatalakay sa kung paano nag-umpisa ang mga Tsino sa Bansang Pilipinas. Nbanggit rin ditto ang nagging impluwensya ng Wikang Filipino na nagging pangunahing wika ng mga kabataang Tsino dahil ito ang naging pangunahing midyum nila sa paaralan bukod sa Ingles. Ngunit dahil sa kanilang angking galing sa larangan ng kalakalan ay naging bihasa sila sa paggamit ng kanilang sariling wika at nagging kalakasan nila ito upang mas lalong magtagumpay at makilala sa negosyo. Npatunayan lamang ng pag-aaral na ito na ang wika ay sadyang makapangyarihan. Ito ay maimpluwensya at nagagamit sa iba’t ibang paraan at sa iba’t ibang dahilan.

Bukod sa aklat ni G. Ang See, ay nakakalap rin ang mga mananaliksik ng aklat na may pamagat na “The Chinese in the Philippine Economy ni Wong Kwok Chu. Ang aklat na ito naman ay tumtalakay sa pakikipagsapalaran ng mga sinaunang Tsino sa ating bansa. At kung paano nila pinalago ang ekonomiya ng bansa dahil sa kanilang kahusayan sa pagnenegosyo at ang pagiging eksperto sa kanilang wika. Nagpapatunay ang aklat na ito sa malaking kontribusyon ng mga TSino hindi lamang sa komersiyo sa Pilipinas kundi pati na rin sa pagpapalaganap ng Wikang Tsino bilang isang maimpluwensyang kaakibat ng mga mag-aaral sa Komersiyo.

Layunin:

Ang layunin ng pananaliksik na ito ay ang makatulong sa mga mag-aaral na makita ang kahalagahan at kabutihan na maaaring idulot ng pag-aaral ng Wikang Tsino bilang 1 sa Komersiyo. Hindi lamang sa mga mag-aaral pati na rin sa mga Pang-akademikong Institusyon upang mapag-isipan ng kanilang paaralan.

Kahalagahan:

Mahalaga ang pananaliksik na ito dahil makakatulong ito sa mga mag-aaral na malaman ang kahalagahan ng Wikang Tsino sa larangan ng Komersyo. Makakatulong rin ito sa mga Pamantasan o Institusyon upang mas lalong mapabuti at mapahusay ang pamamaraan ng kanilang pagtuturo na may kaugnayan sa Komersyo. Magiging daan rin ito para sa mga Pang-Akademikong Institusyon upang mapaghandaan o mapag-isipan ang pagdaragdag ng Wikang Tsino sa kurikulum. Hindi lamang upang mahikayat na magkaroon ng interes ang mga mag-aaral sa kapaki-pakinabang na pagkatuto ng Wikang Tsino kundi upang mas mapalago at mapaganda ang kalidad at imahe ng mga Pang-Akademikong Institusyon na nagtuturo ng Business Administration at Entrepreneurship at maging ng Wikang Tsino sa mga mag-aaral sa Komersyo.

Metodolohiya:

Ang mananaliksik ay maghahanap ng mga aklat o iba pang uri ng babasahin tulad ng dyaryo,magasin at mga thesis na may kaugnayan sa paksa upang masagot ang mga katanungan at mahanapan ng solusyon ang mga pangunahing suliranin na maaaring makatulong sa mga mag-aaral upang mas lalong mapabuti sa larangan ng Komersyo. Mangangalap rin ang mga mananaliksik ng impormasyon mula sa isang matagumpay na komersyante tulad ni Joselito Elvena sa larangan ng kalakalan sa pamamagitan ng isang panayam at masusing pag-aaralan ang tungkol sa taong kakapanayamin. Pagkatapos ay itatala at pagbabasehan ang mga datos na nakalap upang magkaroon ng tiyak na resulta ang ginawang pag-aaral. At ang huli ay kokonsultahin ang mga website ng mga pangunahing Unibersidad sa Pilipinas tulad ng Ateneo de Manila University na nagsasagawa ng mga aktibidad o hakbang na may layon na mas mapabuti ang pag-aaral ng Komaersyo sa pamamagitan ng pag-uugnay ng Wikang Tsino sa mismong pag-aaral ng mga ito partikular na sa kursong komersyo.

Saklaw at Delimitasyon

Saklaw ng pananaliksik na ito ang pakikipag-ugnayan sa mga taong nagtagumpay na sa larangan ng Komersyo dahil sa tulong ng Wikang Tsino sa kanyang pag-aaral. Isang magandang halimbawa na rito si G. Joselito Elvena na nagtagumpay sa larangan ng kalakalan sa tulong ng Wikang Tsino na kung saan ininterbyu ng mga mananaliksik ang kanyang karanasan sa pagkatuto ng Wikang Tsino kung gaano kalaking tulong para kay G. Elvena ang pagkatuto ng Wikang Tsino sa kanyang negosyo.

Saklaw din ng pananaliksik na ito ang kontribusyon ng mga pang-akademikong Institusyon gaya ng Ateneo de Manila University, Chiang Kai Shek College at Lorenzo Ruiz Academy sa Binondo at Immaculate Conception Academy sa paglilinang ng mga mag-aaral upang mas mahasa at magkaroon ng interes sa Wikang Tsino. Napiling kapanayamin ng mga mananaliksik ang Lorenzo Ruiz Academy dahil maraming mga Pilipinong mag-aaral sa paaralang ito ang nais na matuto ng Wikang Tsino upang mas mapaunlad ang kanilang pag-aaral.

Daloy ng Pag-aaral

Ito ay isang pananaliksik tungkol sa mga kontribusyon ng mga Tsino sa larangan ng Komersiyo sa pamamagitan ng Wikang Tsino. Naibahagi rin sa pananaliksik na ito ang kahusayan ng mga Tsino sa pangangalakal at kung paano nila napaunlad ang ekonomiya ng bansa. At ang positibong epekto ng pag-aaral ng Wikang Tsino sa mga mag-aaral at a mga Pang-Akademikong Institusyon sa bansa.

Kabanata 1

Kasaysayan:

Noon pa man, malaki na ang naging kaugnayan ng Pilipinas sa bansang Tsina simula pa noong ilang libong taong nakararaan sa pamamagitan ng paglitaw gamit ang prosesong “Barter trade” na sinasabing dulot ng mga simula ng lahing Tsino na nanirahansa Pilipinas. Ngunit, sa panahon ng dinastiyang Ming, sa pamumuno ni Emperor Yung Lo ay humigit tumibay ang ugnayan ng dalawang bansa. Pagkat nagpadala ang pinuno ng anim na pung sasakyang pandagat na pumalaot sa look ng Maynila. Hindi kalaunan, pinadala ng pinuno ng Tsina si Ko-ch’a-lao para maging gobernador ng kalakalan at mapalagap ang kalakan sa kapuluan ng Luzon. Sa kasamaang palad naitigil ito noong pagkamatay ni Emperor Yung Lo. Sa pagdaan pa ng ilang daang taon pang lumipas, dumami ang mga Tsino at tinatawag nilang mga “Mestizo da Sangley”, pinaghalong lahing Tsino at Pilipino na nanirahan sa bansa . Lumitaw naman ang mga umang paaralang nagtuturo ng Tsino, noong panahon nga Kolonisasyon ng mga Amerikano para maging tulong sa mga kabataang Tsino o mestizo na mapanatili ang katapatan sa bansang Tsina. Lan-nang, isang sa uri ng Hokkien na diyalektong ginagamit ng karamihan ng nga Tsino sa Pilipinas, ang pangkaraniwang ang tinuturo ng mga paaralan na tinuturo sa kanilang mga estudyante na nais matuto ng wikang Tsino. Sa kabilang dako, humina ang paglaganap ng wikang Tsino simula noong pamumuno nina Ramon Magsaysay at Carlos P.Garcia dahil sa polisiyang “Filipino First Policy” na nagpahina sa pakikipagkalakaran pagitan sa dalawang bansa, mas magiging mas lumala ang suliraning ito noong panahon ng martial law ni pangulong Marcos upang mas mapagtuunang pansin ang wikang Filipino at kultura nito.

Depinisyon:

Ang wikang Intsik, wikang Tsino o Sinitiko ay maaaring ituring bilang isang wika o pamilya ng wika at orihinal na katutubong wika ng mga Han sa Tsina. Binubuo nito ang isa sa dalawang sangay ng Sino-Tibetan na pamilyang wika. Isa sa anim na populasyon ng mundo, o higit sa isang bilyong katao, ang nagsasalita ng ilang anyo ng Tsino bilang kanilang katutubong wika. Kontrobersyal ang pagkakakilala ng iba’t ibang uri g Tsino bilang wika o diyalekto. Bilang isang pamilya ng wikang Tsino na may tinatayang 1.2 bilyong tagapagsalita: may 850 milyon katutubong tagapagsalita ng Mandarin pa lamang, na siyang pinakamaraming mananalita sa buong mundo.

Dahil sa nag-iisang paraan ng pagsulat ng mga Tsino, nag-iisang Litertura at kasaysayan ng kultura nabuo ang tradisyon na magkaroon ng walong klaseng paraan ng pananalita sa Tsina o ang tinatawag na dialekto. Ang mga ito ay magkakaiba sa pagbigkas at kahukugan. Ito ay dapat kilalanin na bawat grupo ay binubuo ng maraming dialekto, ilan sa mga ito ay itinuturing na wika.

Itinuturing ng mga TSino at ang kanilang wika bilang Han. Ito ay hango sa Han dynasty. Ang Han Chinese ay ikinukumpara para sa mga maliit na grupo ng wika na ginagamit sa Tsino. Mayroong 50 sa mga wikang ito ang ginagamit ng am=nim na porsyento ng populasyon.

Business Administration

Bilang isang pang-akademikong salita iba’t ibang larangan ng pag-aaral ang patuloy na inuugnay sa Business Administration. Umusbong ang iba’t ibang uri ng pangangalakal kaya naging pangangailangan ang kaalaman sa pamamaraan ng pangangalakal tulad ng pamamahala, pagpapaunlad, personal na mga isyu, mga kaalaman sa buwis. Ang pangangalakal ay naging pangunahing Gawain ng lahat upang makapagpalayo ng mga produkto sa merkado.

Ito ay nangangahulugang pag-aaral ng responsibilidad ng isang komersyante upang mapatakbo ng nararapat ang isang kompanya. Dahil ditto iba’t ibang pag-aaral sa Business Administration ay itinuturo sa mga estudyante. Ito ay mayroong mga kategorya na kung saan makakapamili ang mga mag-aaral kung saan sila mahusay tulad ng Marketing, Human Resource, Finance, Business Economics at sa ibang Unibersidad kasama ang Accountancy.

Sa isang malawak na korporasyon, isinasama ang internasyonal at global na pangangalakal pati na rin ang mga estratehiyang makapagpapabili ng pamamahala at ang Economics. Sa pamamagitan nito, masasabi na kasama ang mga pangangailangan sa pagkakaiba ng kultura at maling kaalaman sa ekonomiya ng aklat.

Ito ay kaakibat ng pagiging isang huwarang pinuno na kung saan matututo ang mga mag-aaral na magpalakad ng negosyo at nalagpasan ang bawat pagsubok na darating lalung-lalo na mga hinahawakang mga tao.

Ang entrepreneurship ay parte ng pag-aaral ng Business Administration, ikaw man ay nakikipag-ugnayan sa mga maliliit na negosyo o ikaw ay nagsisimula pa lamang sa isng negosyo. Kasama sa kurso ang pag-aaral sa mga uri ng buwis na may kasamang mga personal na isyu, mga imbentaryo, pagdaloy ng pera at iba pang dahilan na makapagpapabor sa maliit o papasimula pa lamang na negisyo. Itinututring din na kung anong kaalaman ang kinakailangan para magkaroon ng produktibong paggawa.

Kabanata 2

Ang isa pang pagsusuri na ginawa ng mga mananaliksik ay ang isang panayam kay G. Joselito Elvena, isang matagumpay na komersyante na nag-aral ng Wikang Tsino. Ayon sa kanya, ang pangunahing dahilan ng pagnanais niyang matuto ng wikang ito ay upang magkaroon ng magandang trabaho na may malaking sahod dahil na rin sa napansin niyang mas malaki ang oportunidad na naghihintay para sa mga tulad niyang may isa pang wikang nalalaman maliban sa Wikang Filipino at Ingles. Malaki rin ang naitulong nito sa kanya dahil sya ay kinuhang translator ng kanyang unang pinasukang trabaho nang malaman na siya ay nakakapagsalita ng Wikang Tsino. Sang-ayon rin sya sa pagtuturo ng wikang ito sa mga paaralang hindi Tsino dahil sa kanyang palagay, mas makakatulong ito sa mga mag-aaral lalo na’t tumataas na ang ekonomiya ng bansang Tsina. At sa larangan naman ng pagnenegosyo, nabanggit rin ni G. Elvena ang malaking tulong ng wikang kanyang pinag-aralan upang mas mapaganda ang takbo ng kanyang negosyo at magkaroon pa ng mas matibay na ugnayan sa mga Tsinong nasa larangan rin ng Komersyo. Hindi niya maaabot ang kanyang tinatamasang tagumpay ngayon kung hindi rin dahil sa tiwala na kanyang nakamtan galing sa mga Tsino. Ito raw ay dahil na rin sa Wikang Tsino na naging kaakibat ng kanyang pagiging bihasa sa larangan ng Komersyo.Nagbukas rin ito ng pagkakataon para sa kanya upang makasalamuha ang mga Tsino na nagbigay naman sa kanya ng magaganda at epektibong ideya pagdating sa negosyo. Bukod pa nga raw rito ang kanyang sipag at dedikasyon sa kanyang trabaho. Hindi man ito naging madali sa una ay sinikap niya na mas maintindihan ang mga Tsino sa pamamagitan ng araw-araw na pakikinig sa mga usapan nila lalo na’t kung tungkol pa sa negosyo kaya naman ipinagmamalaki ni G.Elvena ang Wikang Tsino dahil sa malaki at positibong kontribusyon nito sa mga taong nais matuto sa mga magagaling na Komersyanteng Tsino.

Panayam:

1. Bakit ka nag-aral ng Wikang Tsino? Nahirapan ka ba?

- Nag-aral ako ng Wikang Tsino dahil sa pagnanais kong makakuha ng magandang trabaho na may mataas na sahod. Napansin ko kasing mas magandai ang oportunidad na naghihintay para sa mga tulad kong may isa pang wikang nalalaman maliban sa Wikang Filipino at Ingles.

2. Sa tingin mo ba nakatulong ito sa iyo?

- Opo, nang makatapos ako sa aking pag-aaral ng Wikang Tsino agad akong naghanap ng trabaho. Tinanong nila ako kung may iba pa akong nalalamang wika maliban sa Filipino at Ingles, sabi ko marunong ako magsalita ng Wikang Tsino at agad nila akong tinanggap sa kanilang kumpanya bilang isang “translator”.

3. Sang-ayon ka ba sa pagpapatupad ng ibang paaralan na magturo ng Wikang Tsino kahit na hindi itong isang Tsino paaralan?

- Sang-ayon ako diyan. Mas magiging maganda kung hindi lang Ingles at Tagalog ang kanilang ituturo, mas magiging makabuluhan at kapaki-pakinabang para sa mga mag-aaral kung pag-aaralan nila pati ang Wikang Tsino lalo na’t tumataas na ang ekonomiya ng bansang Tsina.

4. Nakatulong ba ang wikang tsino sa iyong negosyo? Paano?

- Opo nakakatulong. Kilala ang napakaraming Tsino sa pagnenegosyo. At dahil dito ay mas naunawaan ko pa na kung ikaw ay marunong magsalita ng wikang Tsino ay mas maraming magtitiwalang Tsino sa iyo.

5. Sa iyong palagay, mararating mo ba ang katayuan mo ngayon kung hindi ka natuto ng Wikang tsino? Bakit?

- Hindi, sapagkat natuto akong magnegosyo dahil sa mga kaibigang kong Tsino, nakakuha ako ng ibat ibang ideya sa pagnenegosyo dahil sa kanila. Ang mga Tsino rin ang nakakasalamuha ko sa bawat araw, ngunit hindi maaaring maisantabi ang pagtitiyaga at ang dedikasyon ko sa aking trabaho.

6. Naging madali ba para sa iyo ang pag-aral ng wikang tsino? Bakit?

- Para sa akin ay hindi ito naging madali. Halos hindi ko namalayan na natututo ako dahil sa araw araw kong naririnig ang mga Tsino na naguusap sa aking paligid upang maintindihan sila, pinilit kong alamin ang wikang tsino ng sa gayon ay malaman ko kung ano kanilang pinaguusapan at nais iparating.

7. May pagkakataon bang naging hadlang ang pagkatuto ng Wikang Tsino sa iyong negosyo? Bakit?

- Wala namang pangyayari na naganap sa akin. Dahil sa aking palagay, mas maraming wika ang iyong alam mas maganda dahil maaaring ka ng makipagusap sa ibat ibang tao lalong lalo na kung ito ay tungkol sa usaping negosyo.

8. Kung mabibigyan ka ng pagkakataon, pag-aaralin mo ba sa isang Chinese school ang iyong anak?

- Opo. Sa panahon ngayon napaganda ng oportunidad sa trabaho at negosyo lalong lalo na kung marunong kang magsalita ng wikang Tsino. At dahul dito hindi lamang ang mga Tsino ang mas uunlad kundi pati na rin ang mga susunod pang henerasyon.

Kabanata 3

Kongklusyon at Rekomendasyon

Konklusyon:

Sa pagaaral ng wikang tsino, ito ay isang mabisang paraan upang maging isang mahusay na mangangalakal. Sabi nga ng iba “ mayaman ang mga Intsik, dahil magaling sila magnegosyo.” Ang wikang Ingles ay ang pinaka malakas na linguahe sa buong munda ika nga “1st World Language.” Pero marami ang nagsasabi na ang wikang Tsino ay ang magiging susunod na pinaka malakas na linguahe, dahil mismo ang mga Tsino ang gumagawa ng paraan upang ito ang maging pinaka mainpluensya na linguahe.

Ang pagtuturo ng wikang Tsino ay pwede rin maging isang magandang sandata para sa mga karibal sa pangkalakalan. Dahil kung marumung ka ng wikang Tsino masdadami ang iyong kostumer, hindi lamang Filipino ang iyong mga Kostumer kung hindi pati narin ang mga Tsino. Bakit nga ba ang daming mga Tsino mahilig pumunta sa binondo o sa mga mall na “168” at “divisoria” dahil alam nila na masmakakatipid sila doon at hindi sila maloloko dahil alam nila ang linguahe nila at dahil doon maslalaki ang magiging “discount” nila dahil marunung sila ng wikang Tsino.

Ang pagtuturo ng wikang Tsino ay sadyang epektibo at positibo, para sa gustong maging masmatagumpay na mangangalakal.

Rekomendasyon:

Batay sa mga kinalabasan at paglalahat ng pag-aaral, inirerekomenda ng mga mananaliksik ang mga sumusunod: Ang pag-aral ng Wikang Tsino ay opsyonal ngunit kung sa larangan ng pangangalakal ang pag-uusapan malaking tulong ito para sa mga negosyante ang pagkatuto ng wikang nasabi lalo na rito sa ating bansa.Pagtuturo naman ng Wikang Tsino sa iba’t ibang paaralan o unibersidad ang ninanais irekomenda ng mga mananaliksik, dahil sa pagtuturo ng Wikang Tsino di-hamak na mas mapaparami ang mga estudyanteng mag-aaral sa eskwelahan dahil sa nais matuto at makakatulong sa kanilang hinaharap. Walang wikang nangingibabaw sa kapwa wika, ang nais lamang iparating ng mga mananaliksik ay walang masama sa pag-aaral ng ibang lengwahe kung makakatulong ito sa kinabukasan ng lahat.

Sanggunian

Ang See,T.,Chinese in the Philippines Vol.III.Intramuros, Manila, Philippines: KAISA PARA SA KAUNLARAN, INC, 2004.

Brown,G. at G.Yule. Teaching the spoken Language.Cambridge: Cambridge University Press,1980.

Enriquez,Marissa R. Famous Speeches and Public Speaking.Quezon City;Manen Publishing House,Inc.

Klipell,F. Keep Talking: Communicative Fluency Activities for Language Teaching. Cambridge: Cambridge University Press, 1984.

Scarbrough, D. Reasons for Listening. Cambridge: Cambridge University Press,1984.

Wickberg,E., The Chinese in the Pihilippine Life.Quezon City: Ateneo de Manila University Press, 2000.

Wong,K.C.,The Chinese in the Philippine Economy:Quezon City : Ateneo de Manila University, 1999.

Pasasalamat

Kami po ay taos-pusong nagpapasalamat sa mga sumusunod na mga indibidwal na siyang tumulong at nagtulak sa amin upang matapos itong pamanahong papel na ito:

· Sa Poong maykapal, ang pinaghuhuhugutan namin ng lakas, lalo na noong kami ay walang-wala nang makuhang ideya sa aming papel, salamat sa pagpapakita at pagpaparamdam na kaya namin ito, at sa biyayang inyong binibigay.

· Sa Miguel de Benavides Library, sa pagpapahiram sa amin ng librong kailangan namin. Maraming salamat sa mga tagapangalaga, sa pagturo sa amin kung anong libro ang makakatulong sa amin.

· Kay G. Joselito Elvena, sa pagpayag na siya ay makapanayam. Salamat sa inyong kooperasyon, kung hindi dahil sa inyo hindi naming matatapos itong papel ngayon.

· Sa aming mga kamag-aral, salamat sa suportang ibinigay ninyo, maraming salamat sa pagtulong sa amin upang maintindihan ang bawat kabanata na aming gagawin sa papel na ito.

· Sa aming mga magulang, sa patuloy na pagsuporta at pagmamahal na inyong ibinibigay, sa pagpapaaral sa amin, sa pagiging inspirasyon, maraming salamat. Hindi namin kayo bibiguin.

Mga Mananaliksik